Aktulne akcie

AKCIA LEIER

STAVOSPOL spol. s r.o., Turzovka

 
Pondelok od 7:00 - 16:30 hod.
Utorok od 7:00 - 16:30 hod.
Streda od 7:00 - 16:30 hod.
tvrtok od 7:00 - 16:30 hod.
Piatok od 7:00 - 16:30 hod.
Sobota od 7:00 - 12:30 hod.
Nedea zatvoren
 
Profil firmy

Spolonos STAVOSPOL, spol. s r.o. bola zaloen v roku 1991 ako realizan firma, ktor sa ihne stala ldrom na trhu v stavebnch prcach. Preto v roku 1993 sa spolonos rozhodla otvori prevdzku aj so stavebnm materilom, kde m i naalej dominantn postavenie v danom regine Kysc.

Spolonos zamestnva 52 zamestnancov, z ktorch 10 zamestnancov sa venuje len obchodnej innosti. M vek vlastn dopravu, preto tovar dodva do celho reginu.

Hlavnou prioritou spolonosti je otvori aliu prevdzku v tomto regine, s cieom poskytn zkaznkom ete viu monos vberu materilov, kde odborn pracovnci poskytn vetky informcie o tom ktorom tovare, prpadne vypracuj cenov ponuku.

Samozrejmosou je technick poradenstvo, kde s pracovnci pravidelne kolen na dan problematiku, ktor vyuva hlavne irok verejnos, ale aj stavebn firmy.

 

Vyhadvanie

Anketa

Ste spokoj s naou ponukou a slubami?
 

Ostatn