OZNAM O PODMIENKACH PREDAJA V STAVEBNINÁCH SPOLOČNOSTI STAVOSPOL, spol. s r.o.

V Turzovke, dňa 11.01.2021

Na základe obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11. januára 2021 v čase od 05.00 hod. uznesením vlády SR č. 1/2021 Z.z. k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 3 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí uverejnenú vo vestníku vlády SR, ročník 31, čiastka 2 spoločnosť STAVOSPOL, spol. s r.o. prijala v rámci prevádzky stavebnín tieto podmienky predaja platné od 11. januára až do ich odvolania.

V súlade s uznesením vlády SR č. 1/2021 Z.z. boli vyhláškou č. 3 ÚVZ SR uzatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Uzatvorenie maloobchodných prevádzok sa nevzťahuje na výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok uvedených vo vyhláške.

PREDAJNE STAVEBNÍN FUNGUJÚ V TOMTO REŽIME:

 • VEĽKOOBCHOD- ŽIVNOSTNÍCI (SZČO) A PRÁVNICKÉ OSOBY
 • Máte naďalej umožnený voľný vstup do predajne stavebnín, ak sa preukážete pri vstupe platným IČO-m alebo osvedčením o vykonávaní podnikateľskej činnosti či iným hodnoverným spôsobom.
 • Následne máte umožnený voľný pohyb a nákup v rámci predajne stavebnín.
 • Pri nakupovaní je nutné dodržiavať platné hygienické opatrenia:
 • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos aj ústa) rúškom, šatkou, respirátorom bez výdychového ventilu počas celého pobytu v predajni aj v rámci vonkajších priestorov areálu spoločnosti.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe alebo použitie rukavíc.
 • Dodržiavanie odstupov v rámci predajne aj pri čakaní v rade- 2 m, ak nie ste osoby z jednej domácnosti.
 • počet zákazníkov v predajni je 30 (t.j. jeden zákazník na 15 m2) – Čadca
 • počet zákazníkov v predajni je 125 (t.j. jeden zákazník na 15 m2) – Turzovka

 

MALOOBCHOD- VEREJNOSŤ (FYZICKÉ OSOBY- NEPODNIKATELIA)

 • Voľný vstup do predajne stavebnín nie je pre verejnosť možný, pretože maloobchodné prevádzky sú uzatvorené a môžu fungovať iba ako výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku.
 • Tovar si preto musíte telefonicky alebo mailom najskôr objednať na nižšie uvedených kontaktoch.
 • V rámci telefonickej alebo mailovej komunikácie si dohodnete podrobnosti a následne budete kontaktovaný o tovare pripravenom na výdaj. Po tovar si príďte až keď budete informovaný o jeho pripravenosti na výdaj.
 • Tovar si prídete zaplatiť a prevziať do predajne, resp. budete obslúžený na parkovisku.
 • Pri preberaní tovaru je nutné dodržiavať platné hygienické opatrenia:
 • Prekrytie horných dýchacích ciest (nos aj ústa) rúškom, šatkou, respirátorom bez výdychového ventilu počas celého pobytu v predajni aj v rámci vonkajších priestorov areálu spoločnosti.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe alebo použitie rukavíc.
 • Dodržiavanie odstupov pri čakaní v rade na vydanie tovaru- 2 m.
 • počet zákazníkov pri výdaji tovaru v predajni je 1.

Buďte, prosíme, ohľaduplní a dodržiavajte platné hygienické opatrenia.

Kontakty- Stavebniny Turzovka:

Stavebniny- informácie:         041 430 88 21

Roman Nistler:                       0918 702 755

Henrieta Blažeková:              0915 391 050

Andrea Friščaková:                0917 796 570

Lukáš Martišík:                      0908 475 044

e-mail:                                   obchod@stavospolturzovka.sk

Kúpelňové štúdio:

Dominika Želiecka:                0919 045 561

e-mail:                                    kupelne@stavospolturzovka.sk

Otváracie hodiny:                   pondelok – piatok: 7:00-16:30

sobota: 7:00-12:30

 

Kontakty- Stavebniny Čadca:

Stavebniny- informácie:         041 32 11 450

František Chrastina:               0905 323 391

Boženka Larišová:                 0905 799 584

Soňa Turiaková:                     0905 799 603

e-mail:                                    obchodcadca@stavospolturzovka.sk

Otváracie hodiny:                   pondelok – piatok: 7:00-16:30

sobota: 7:00-12:30

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                                            ……………………………….

Ing. Vladimír Križek                                                                                Ing. Miroslav Suhrada

konateľ spoločnosti                                                                                  konateľ spoločnosti