Vážení zákazníci,

radi by sme Vás informovali, akým spôsobom pracujeme i cez nepriaznivé okolnosti, ktoré spôsobuje koronavírus.

V súčasnej situácii a vydaných nariadení zostávajú obe naše prevádzky otvorené počas pracovných dní od 07:00 do 16:30 hod. V sobotu je otvorené od 07:00 do 12:30 hod.

Bežne spracovávame cenové ponuky, grafické návrhy a, samozrejme, poskytujeme poradenstvo, prípadne konzultácie pre rôzne technické špecifikácie.

Pretože Vás chceme čo najrýchlejšie obslúžiť a minimalizovať zdravotné riziká, tak Vás opäť prosíme, aby ste vopred telefonicky alebo mailom dohodli potrebný materiál, prípadne termín dodávky alebo nakládky. Tým ušetríme obe strany čas, ale hlavne veľmi obmedzíme riziko nákazy, tým, že Vám tovar pripravíme na vyzdvihnutie v bezpečnej vzdialenosti, bez blízkeho osobného kontaktu. Pokiaľ možno, zasielajte ucelené objednávky jednorazovo a nie viacero menších objednávok.

Pri vjazde do areálu, prosíme, nevystupujte z auta, až po vyzvaní s rúškom na tvári a ochrannými rukavicami a vlastným perom na podpis nami vystavených dokladov.

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov našich pracovníkov, či už pri vstupe do našich prevádzok alebo pri nami realizovanej dodávke tovaru k Vám.

Trváme na tom, aby sa pri dodržiavaní daných telesných odstupov v oboch prípadoch riadne používali ochranné rúška a rukavice, v opačnom prípade nebudeme môcť daný tovar vyložiť alebo naložiť.

Zákazníci s príznakmi nachladnutia, resp. chrípky majú prísny zákaz vstupu do našich prevádzok. Každému zákazníkovi bude meraná teplota.

Zákazníci, ktorí prišli z cudziny, musia byť v karanténe, majú taktiež prísny zákaz vstupu do našich prevádzok.

Naši zamestnanci musia taktiež nosiť predpísané ochranné prostriedky a dodržiavať ostatné bezpečnostné opatrenia.

Vyššie uvedené opatrenia platia aj pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí zabezpečujú dodávky tovarov na naše prevádzky. Vodiči nákladnej dopravy pri dodávkach tovarov musia mať pri kontakte s našimi zamestnancami na tvári ochranné rúško, na rukách hygienické rukavice a vlastné pero na podpisy doručených dokladov.

Toto oznámenie je platné až do odvolania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Kontakty pre predajňu v Turzovke:

Mobil: 0918 702 755, 0915 391 050

Email: obchod@stavospolturzovka.sk

Kontakty pre predajňu v Čadci:

Mobil: 0905 323 391, 0905 799 584

Email: obchodcadca@stavospolturzovka.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru a veríme, že túto neľahkú situáciu spoločne zvládneme.

Ing. Vladimír Križek

konateľ spoločnosti