OZNAM O PODMIENKACH PREDAJA V STAVEBNINÁCH SPOLOČNOSTI STAVOSPOL, spol. s r.o.

V Turzovke, dňa 17.04.2021

Na základe uznesenia vlády SR č. 203/2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškami č. 186 a 187 ÚVZ SR z 16. apríla 2021 prijala spoločnosť STAVOSPOL, spol. s r.o. v rámci prevádzky stavebnín v Turzovke a v Čadci nasledujúce podmienky predaja platné od 19. apríla až do ich odvolania:

VOĽNÝ VSTUP DO STAVEBNÍN V TURZOVKE AJ V ČADCI OD 19. APRÍLA PRE VŠETKÝCH (t.j. právnické osoby, SZČO aj fyzické osoby-nepodnikatelia) A ZA ROVNAKÝCH PODMIENOK:

  • prekrytie horných dýchacích ciest (nos aj ústa) respirátorom FFP2 (N95, KN95) bez výdychového ventilu počas celého pobytu v predajni a prekrytie horných dýchacích ciest (nos aj ústa) rúškom, šatkou, respirátorom bez výdychového ventilu v rámci vonkajších priestorov areálu spoločnosti
  • dezinfekcia rúk pri vstupe alebo použitie rukavíc
  • dodržiavanie odstupov pri čakaní v rade na vydanie tovaru- 2 m
  • platný negatívny AG alebo RT-PCR testom alebo iná výnimka uvedená vo vyhláške č. 187 ÚVZ SR z 16. apríla 2021 (napr. prekonal ochorenie COVIS-19 pred 180 dňami, zaočkovaný vakcínou, osoby nad 65 rokov alebo deti do 10 rokov, zo zdravotných dôvodov nemôže vykonať test, čestné vyhlásenie, ai.)
  • počet zákazníkov v predajni je 125 (t.j. jeden zákazník na 15 m2) – Turzovka
  • počet zákazníkov v predajni je 30 (t.j. jeden zákazník na 15 m2) – Čadca

Buďte, prosíme, ohľaduplní a dodržiavajte platné hygienické opatrenia.

Kontakty- Stavebniny Turzovka:
Stavebniny- informácie:
041 430 88 21

Roman Nistler:
0918 702 755

Henrieta Blažeková:
0915 391 050

Andrea Friščaková:
0917 796 570

Lukáš Martišík:
0908 475 044
e-mail: obchod@stavospolturzovka.sk

Kúpelňové štúdio:
Dominika Želiecka:
0919 045 561
e-mail: kupelne@stavospolturzovka.sk

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 7:00-16:30
sobota: 7:00-12:30

Kontakty- Stavebniny Čadca:
Stavebniny- informácie:
041 32 11 450

František Chrastina:
0905 323 391

Boženka Larišová:
0905 799 584

Soňa Turiaková:
0905 799 603
e-mail: obchodcadca@stavospolturzovka.sk

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 7:00-16:30
sobota: 7:00-12:30

 

Ing. Vladimír Križek a Ing. Miroslav Suhrada (konatelia)