Zníženie energetickej náročnosti budovy obchodu a služieb, a rozšírenie predajne stavebnín

hlavička

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť STAVOSPOL, spol. s r. o. Turzovka v snahe o rozšírenie a skvalitnenie služieb a obchodných aktivít v našom regióne zrealizovala prestavbu svojich priestorov v areáli stavebnín v Turzovke.

Prestavbou sa nahradili staré nevhodné a energeticky náročné materiály, zrealizovaná bola obnova obvodových a strešných konštrukcií a ich zateplenie, bola vykonaná kompletná výmena elektroinštalácie a ÚK za nové, efektívnejšie a bezpečnejšie. Stavebnými úpravami sa vytvorili podmienky pre rozšírenie predajnej plochy a služieb, ktoré poskytnú primeraný štandard.

Modernizáciou sa v neposlednom rade dosiahne aj zníženie energetickej náročnosti budovy.

Pre úspešné naplnenie tohto zámeru sa spoločnosť uchádzala o podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bola úspešná v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obchodu a služieb, a rozšírenie predajne stavebnín spoločnosti STAVOSPOL Turzovka.
Opis projektu: Kompletné zateplenie stien a strechy, drobné dispozičné úpravy, kompletná výmena vykurovacieho systému, elektroinštalácie a osvetlenia
Prijímateľ: STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
Začatie projektu: august 2015
Ukončenie projektu:  december 2015
Celkové výdavky na realizáciu projektu:  342.822,00 eur s DPH
  285.685,00 eur bez DPH
Schválený príspevok NFP: 182.164,18 eur

 

Grafika WEB A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRED začatím projektu:

Stav PO ukončení projektu:

www.economy.gov.sk                       www.siea.sk