Účelom stavby bolo vybudovanie nového nájomného bytového domu s 11 bytovými jednotkami.