Účelom stavby bolo vybudovanie nového nájomného bytového domu so 14 bytovými jednotkami.