Predmetom zákazky bolo zateplenie budovy kontaktným zatepľovacím systémom, výmena schodišťových okien s nadmurovaním parapetov a výmena okien suterénu.