Účelom výstavby bolo vybudovanie časti miestnej komunikácie vrátanie odvodňovacích žľabov a vybudovanie turistického chodníka k hraničnému trojmedziu.