Predmetom zákazky bola oprava strechy, výmena krytiny, okapového systému, výmena okien a dverí, zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa vrátane omietky a obkladu stien drevom, výmena oceľových vrát, prístavba časti budovy so všetkými vonkajšími a vnútornými úpravami, nové oplotenie a brány, realizácia spevnených plôch asfaltom a zámkovou dlažbou, obrubníky, sadové úpravy.