Účelom stavby bola rekonštrukcia strechy telocvične, vybudovanie nového krovu, krytiny, nové omietky a zateplenie celého objektu, výmena radiátorov, maľby, nátery, dažďová kanalizácia.