Predmetom zákazky bola oprava fasády, oprava sokla, zateplenie budovy kontaktným zatepľovacím systémom, výmena dažďových žľabov a zvodov, výmena parapetov, výmena radiátorov.