Telocvičňa ZŠ Turzovka

Účelom stavby bola rekonštrukcia strechy telocvične, vybudovanie nového krovu, krytiny, nové omietky a zateplenie celého objektu, výmena radiátorov, maľby, nátery, dažďová kanalizácia.

Obecný dom Radôstka

Predmetom zákazky bola oprava strechy, výmena krytiny, okapového systému, výmena okien a dverí, zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa vrátane omietky a obkladu stien drevom, výmena oceľových vrát, prístavba časti budovy so všetkými vonkajšími a vnútornými úpravami, nové oplotenie a brány, realizácia spevnených plôch asfaltom a zámkovou dlažbou, obrubníky, sadové úpravy.

Cirkevná ZŠ Raková

Predmetom zákazky bola oprava fasády, oprava sokla, zateplenie budovy kontaktným zatepľovacím systémom, výmena dažďových žľabov a zvodov, výmena parapetov, výmena radiátorov.

Hasičská stanica Turzovka

Účelom diela bola rekonštrukcia jestvujúceho objektu spočívajúca v jeho zateplení, úprave jestvujúcej dispozície vrátane výmeny interiérových a exteriérových dverí. Tým boli vytvorené požadované priestory pre príslušníkov HaZZ na denný výkon a nočnú pohotovosť na pracovisku. Stavbou boli tiež dotknuté zdravotno-technické inštalácie vrátane zariaďovacích predmetov, časť elektroinštalácie a vzduchotechnika. V rámci rekonštrukcie spevnených plôch sa upravila plocha pre umývanie hasičskej techniky s napojením cez odlučovač ropných látok na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Rekonštrukcia objektu bola zrealizovaná vrátane nadstavby hasičskej veže a oceľového prístavku pre skladové hospodárstvo.